Script AviSynth De Bază


Un foarte bun exemplu de script AviSynth pentru a începe encoding-ul cu surse WEB/TV/Blu-ray. Bineînțeles, valorile pot fi modificate în funcție de sursă.


LWLibavVideoSource("C:\calea\catre\sursa.mkv").assumefps(24000,1001) #Video
Dither_convert_8_to_16() #Convertește Video-ul din 8bit în 16bit
dfttest(Y=true, U=true, V=true, dither=40, lsb=true, lsb_in=true, sigma=0.6, tbsize=3) #Denoise & Dither
xaa(mode="eedi3", lsb=true, lsb_in=true) #Anti-Aliasing
Dither_resize16(1280,720,kernel="spline16",invks=true, invkstaps=6) #Resize
f3kdb(sample_mode=2, range=15, Y=40, Cb=25, Cr=25, grainY=30, grainC=0, keep_tv_range=true, input_mode=1, output_mode=1) #Deband
DitherPost()

Niciun comentariu